Top End Vehicles

Mercedes-Maybach First Class Journey

Fabryka Wełny Hotel & Spa, Pabianice

Top End Vehicles

Mercedes-Maybach
First Class Journey

Fabryka Wełny Hotel & Spa, Pabianice

Top End Vehicles

Mercedes-Maybach
First Class Journey

Fabryka Wełny Hotel & Spa, Pabianice

Check-in

Check-in

Check-in

Agenda

Dzień 1

10:00 - 10:30

Indywidualny przyjazd i rejestracja

10:30 - 11:00

Otwarcie szkolenia

11:00 - 12:45

First Class Drive

Warsztaty TEV

Private Jet Drive

12:45 - 13:30

Lunch / opcjonalnie zameldowanie w hotelu (w zależności od dostępności pokoi)

13:30 - 15:15

Private Jet Drive

First Class Drive

Warsztaty TEV

15:15 - 15:45

Przerwa kawowa

15:45 - 17:30

Warsztaty TEV

Private Jet Drive

First Class Drive

17:30 - 19:00

Zameldowanie w hotelu, czas wolny

19:00 - 20:00

Warsztaty Maybach Boutique

20:15 - 22:30

Kolacja

Agenda

Dzień 1

10:00 - 10:30

Indywidualny przyjazd i rejestracja

10:30 - 11:00

Otwarcie szkolenia

11:00 - 12:45

First Class Drive

Warsztaty TEV

Private Jet Drive

12:45 - 13:30

Lunch / opcjonalnie zameldowanie w hotelu (w zależności od dostępności pokoi)

13:30 - 15:15

Private Jet Drive

First Class Drive

Warsztaty TEV

15:15 - 15:45

Przerwa kawowa

15:45 - 17:30

Warsztaty TEV

Private Jet Drive

First Class Drive

17:30 - 19:00

Zameldowanie w hotelu / czas wolny

19:00 - 20:00

Warsztaty Maybach Boutique

20:15 - 22:30

Kolacja

Agenda

Dzień 2

7:00 - 8:30

Śniadanie / wymeldowanie

8:30 - 10:30

Spotkanie dealerskie

10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 11:15

11:15 - 12:15

12:15 - 12:45

Warsztaty Luxury:
Obsługa klenta

Klasa G

Klasa G

Warsztaty Luxury:
Argumentacja handlowa & Obsługa w pierwszej klasie

12:45 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00

Warsztaty Luxury:
Argumentacja handlowa & Obsługa w pierwszej klasie

Warsztaty Luxury:
Obsługa klenta

15:00 - 15:15

Zakończenie

Agenda

Dzień 2

7:00 - 8:30

Śniadanie / wymeldowanie

8:30 - 10:30

Spotkanie dealerskie

10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 11:15

Warsztaty Luxury:
Obsługa klienta

Klasa G

11:15 - 12:15

Warsztaty Luxury:
Obsługa klienta

Warsztaty Luxury:
Argumentacja handlowa & Obsługa w pierwszej klasie

12:15 - 12:45

Klasa G

Warsztaty Luxury:
Argumentacja handlowa & Obsługa w pierwszej klasie

12:45 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00

Warsztaty Luxury:
Argumentacja handlowa & Obsługa w pierwszej klasie

Warsztaty Luxury:
Obsługa klienta

15:00 - 15:15

Zakończenie

Destynacja

Fabryka Wełny Hotel & SPA
Grobelna 4, 95-200 Pabianice