Oferta

DEFENSIVE.DRIVE

Szkolenie obejmujące techniki obniżające koszty oraz szkodowość

Defensive Drive to umiejętność wczesnego rozpoznawania zagrożeń drogowych połączona z ekologiczną formą użytkowania samochodu. Głównym celem szkolenia jest wyrobienie w kursantach nowych nawyków pozwalających na obniżenie poziomu ryzyka jazdy samochodem, ale i również obniżenie kosztów floty. Główny nacisk kładziony jest na umiejętność wczesnego rozpoznania zagrożenia i techniki jego eliminowania zanim powstanie.

Główne zagadnienia poruszane
podczas szkolenia

czynniki wpływające na ekonomię jazdy

poprawna pozycja a zmęczenie

wpływ stylu jazdy na bezpieczeństwo

sztuka przewidywania

my a inni kierowcy na drodze - zasada ograniczonego zaufania

sygnalizacja manewrów

obserwacja drogi oraz przewidywanie zagrożeń i ich ocena

dobór odpowiedniej prędkości oraz jej wpływ na czas dotarcia do celu

metody poprawnego załadunku a zagrożenia idące z nieprzestrzeganiem zasad

systemy czynne i bierne wpływające na bezpieczeństwo

Ważnym elementem szkolenia jest także nauka nowego stylu parkowania, która pozwala w efekcie na redukcję szkód parkingowych. Precyzyjna analiza błędów i ich eliminacja (praca kursanta z instruktorem) przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa kierowcy oraz zmniejszenia szkodowości w firmie.

Jak wyniki szkolenia wpłyną na pracę kierowców w firmie?

Zbudowanie bazy danych umiejętności kierowców pozwala na monitorowanie ich poziomu oraz sugerowanie kolejnych typów szkoleń. Kursanci po szkoleniu podzieleni zostają na 3 grupy:

Grupa I

Kierowcy, którzy maja prawidłowo ukształtowane nawyki, rozpoznają zagrożenia i starają się ich unikać oraz nie podejmują ryzyka podczas jazdy.

Grupa II

Kierowcy, którzy nie stwarzają zagrożenia, ale popełniają błędy mogące osłabić efektywność działania w samochodzie, szczególnie podczas sytuacji ekstremalnej.

Grupa III

Grupa wysokiego ryzyka, czyli kierowcy, którzy swoją jazdą prowokują zagrożenie na drodze.

Szczegóły programu, harmonogram dnia szkoleniowego oraz wycena przygotowane zostaną indywidualnie dla każdego zapytania ofertowego.