Harmonogram szkolenia

Grupa 3

22.05.2024

23.05.2024

22.05.2024

12:00 - 12:30

Przyjazd uczestników

12:45 - 13:30

Lunch

13:30 - 13:45

Test wiedzy

13:45 - 14:00

Odprawa

14:00 - 15:45

Blok szkoleniowy nr 1

15:45 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 18:00

Blok szkoleniowy nr 2

12:00 - 12:30

12:45 - 13:30

13:30 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 15:45

15:45 - 16:15

16:15 - 18:00

Przyjazd uczestników

Lunch

Test wiedzy

Odprawa

Blok szkoleniowy nr 1

Przerwa kawowa

Blok szkoleniowy nr 2

23.05.2024

7:30 - 8:00

Śniadanie

8:15 - 8:30

Odprawa

8:30 - 10:15

Blok szkoleniowy nr 3

10:15 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 12:30

Blok szkoleniowy nr 4

12:45 - 13:15

Prezentacja Ford Polska

13:15 - 14:00

Lunch, wyjazd

7:30 - 8:00

8:15 - 8:30

8:30 - 10:15

10:15 - 10:45

10:45 - 12:30

12:30 - 13:15

13:15 - 14:00

Śniadanie

Odprawa

Blok szkoleniowy nr 3

Przerwa kawowa

Blok szkoleniowy nr 4

Prezentacja Ford Polska

Lunch, wyjazd