Facebook

Defensive.driveSzkolenie obejmujące techniki obniżające koszty oraz szkodowość

Defensive Drive to umiejętność wczesnego rozpoznawania zagrożeń drogowych połączona z ekologiczną formą użytkowania samochodu. Głównym celem szkolenia jest wyrobienie w kursantach nowych nawyków pozwalających na obniżenie poziomu ryzyka jazdy samochodem, ale i również obniżenie kosztów floty. Główny nacisk kładziony jest na umiejętność wczesnego rozpoznania zagrożenia i techniki jego eliminowania zanim powstanie.

Składowymi programu szkoleniowego są następujące zagadnienia:

 • czynniki wpływające na ekonomię jazdy,
 • poprawna pozycja a zmęczenie,
 • wpływ stylu jazdy na bezpieczeństwo,
 • sztuka przewidywania,
 • my a inni kierowcy na drodze - zasada ograniczonego zaufania,
 • sygnalizacja manewrów,
 • obserwacja drogi oraz przewidywanie zagrożeń i ich ocena,
 • dobór odpowiedniej prędkości oraz jej wpływ na czas dotarcia do celu,
 • metody poprawnego załadunku a zagrożenia idące z nieprzestrzeganiem zasad,
 • systemy czynne i  bierne wpływające na bezpieczeństwo.

Ważnym elementem szkolenia jest także nauka nowego stylu parkowania, która pozwala w efekcie na redukcję szkód parkingowych. Precyzyjna analiza błędów i ich eliminacja (praca kursanta z instruktorem) przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa kierowcy oraz zmniejszenia szkodowości w firmie.

Jak wyniki szkolenia wpłyną na pracę kierowców w firmie?

Zbudowanie bazy danych umiejętności kierowców pozwala na monitorowanie ich poziomu oraz sugerowanie kolejnych typów szkoleń.

Kursanci po szkoleniu podzieleni zostają na 3 grupy:

 • I – grupa kierowców, którzy maja prawidłowo ukształtowane nawyki, rozpoznają zagrożenia i starają się ich unikać oraz nie podejmują ryzyka podczas jazdy,
 • II – grupa to kierowcy, którzy nie stwarzają zagrożenia, ale popełniają błędy mogące osłabić efektywność działania w samochodzie, szczególnie podczas sytuacji ekstremalnej,
 • III – grupa wysokiego ryzyka, czyli kierowcy, którzy swoją jazdą prowokują zagrożenie na drodze.

Szczegóły programu, harmonogram dnia szkoleniowego oraz wycena przygotowane zostaną indywidualnie dla każdego zapytania ofertowego.