Top End Vehicles

Mercedes-Maybach First Class Journey

Fabryka Wełny Hotel & Spa, Pabianice

Top End Vehicles

Mercedes-Maybach
First Class Journey

Fabryka Wełny Hotel & Spa, Pabianice

Top End Vehicles

Mercedes-Maybach
First Class Journey

Fabryka Wełny Hotel & Spa, Pabianice

Check-in

Check-in

Check-in

Agenda

Dzień 1

10:00 - 10:30

Indywidualny przyjazd i rejestracja

10:30 - 11:00

Otwarcie szkolenia

11:00 - 12:45

First Class Drive

Maybach: Produkt oraz program MANUFAKTUR

Private Jet Drive

12:45 - 13:30

Lunch / opcjonalnie zameldowanie w hotelu (w zależności od dostępności pokoi)

13:30 - 15:15

Private Jet Drive

First Class Drive

Maybach: Produkt oraz program MANUFAKTUR

15:15 - 15:45

Przerwa kawowa

15:45 - 17:30

Maybach: Produkt oraz program MANUFAKTUR

Private Jet Drive

First Class Drive

17:30 - 19:00

Zameldowanie w hotelu / czas wolny

19:00 - 20:00

Warsztaty Maybach Boutique

20:15 - 22:30

Kolacja

Agenda

Dzień 1

10:00 - 10:30

Indywidualny przyjazd i rejestracja

10:30 - 11:00

Otwarcie szkolenia

11:00 - 12:45

First Class Drive

Maybach: Produkt oraz program MANUFAKTUR

Private Jet Drive

12:45 - 13:30

Lunch / opcjonalnie zameldowanie w hotelu (w zależności od dostępności pokoi)

13:30 - 15:15

Private Jet Drive

First Class Drive

Maybach: Produkt oraz program MANUFAKTUR

15:15 - 15:45

Przerwa kawowa

15:45 - 17:30

Maybach: Produkt oraz program MANUFAKTUR

Private Jet Drive

First Class Drive

17:30 - 19:00

Zameldowanie w hotelu / czas wolny

19:00 - 20:00

Warsztaty Maybach Boutique

20:15 - 22:30

Kolacja

Agenda

Day 2

7:00 - 8:45

Breakfast / Check-out

8:45 - 9:00

9:00 - 9:15

9:15 - 9:30

9:30 - 9:45

9:45 - 10:00

10:00 - 10:15

Maybach:
Brand and Details

Sales
argumentation

First Class
Service

10:15 - 10:30

Coffee break

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 11:45

11:45 - 12:00

12:00 - 12:15

12:15 - 12:30

First Class
Service

G-class

Maybach:
Brand and Details

G-class

G-class

Sales
argumentation

12:30 - 12:45

12:45 - 13:00

13:00 - 13:15

Lunch

Lunch

Lunch

13:15 - 14:45

Sales argumentation

First Class Service

Maybach: Brand and Details

14:45 - 15:00

Closing

Agenda

Dzień 2

7:00 - 8:45

Śniadanie / wymeldowanie

8:45 - 10:15

Maybach: Marka i detale

Argumentacja handlowa

Obsługa w pierwszej klasie

10:15 - 10:30

Coffee break

10:30 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 12:30

Obsługa
w pierwszej klasie

Klasa G

Maybach:
Marka i detale

Klasa G​

Klasa G

Argumentacja
handlowa

12:30 - 13:15

Lunch

13:15 - 14:45

Argumentacja handlowa

Obsługa w pierwszej klasie​

Maybach: Marka i detale

14:45 - 15:00

Zakończenie

Agenda

Dzień 2

7:00 - 8:45

Śniadanie / wymeldowanie

8:45 - 10:15

Maybach: Marka i detale

Argumentacja handlowa

Obsługa w pierwszej klasie

10:15 - 10:30

Przerwa kawowa

10:30 - 11:00

Obsługa w pierwszej klasie

Maybach: Marka i detale

Klasa G

11:00 - 12:00

Obsługa w pierwszej klasie

Maybach: Marka i detale

Argumentacja handlowa

12:00 - 12:30

Klasa G

Klasa G

Argumentacja handlowa

12:30 - 13:15

Lunch

13:15 - 14:45

Argumentacja handlowa

Obsługa w pierwszej klasie

Maybach: Marka i detale

14:45 - 15:00

Zakończenie

Destynacja

Fabryka Wełny Hotel & SPA
Grobelna 4, 95-200 Pabianice