Facebook

Kontakt

XDrive Robert Hundla
ul. Bernardyńska 16c/7
02-904 Warszawa
NIP: 681-165-69-15

Robert Hundla

tel. 501 653 345

robert.hundla@driving-academy.pl
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) wysyłając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez XDrive Robert Hundla ul. Bernardyńska 16c/7 02-904 Warszawa w celu udzielenia odpowiedzi na zawartę w formularzu zapytanie. Zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolności podania moich danych osobowych. Znane jest mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę XDrive Robert Hundla na podany adres e-mail wiadomości zawierających propozycje zawarcia umowy.