Harmonogram szkolenia

Grupa 4

23.05.2024

24.05.2024

23.05.2024

12:00 - 12:30

Przyjazd uczestników

12:45 - 13:15

Prezentacja Ford Polska

13:15 - 13:30

Test wiedzy

13:30 - 14:15

Lunch

14:15 - 14:30

Odprawa

14:30 - 16:15

Blok szkoleniowy nr 1

16:15 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 18:30

Blok szkoleniowy nr 2

12:00 - 12:30

12:45 - 13:15

13:15 - 13:30

13:30 - 14:15

14:15 - 14:30

14:30 - 16:15

16:15 - 16:45

16:45 - 18:30

Przyjazd uczestników

Prezentacja Ford Polska

Test wiedzy

Lunch

Odprawa

Blok szkoleniowy nr 1

Przerwa kawowa

Blok szkoleniowy nr 2

24.05.2024

7:30 - 8:00

Śniadanie

8:15 - 8:30

Odprawa

8:30 - 10:15

Blok szkoleniowy nr 3

10:15 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 12:30

Blok szkoleniowy nr 4

12:30 - 13:15

Lunch, wyjazd

7:30 - 8:00

8:15 - 8:30

8:30 - 10:15

10:15 - 10:45

10:45 - 12:30

12:30 - 13:15

Śniadanie

Odprawa

Blok szkoleniowy nr 3

Przerwa kawowa

Blok szkoleniowy nr 4

Lunch, wyjazd